Roberto Carlos Torres

Vaig contactar amb la Fundació Emprèn per mediació d’un conegut que ja tenia relació amb l’entitat des de feia algun temps. Vaig veure la possibilitat de formar part del programa Incorpora per la necessitat d’incrementar la meva ocupabilitat i, d’aquesta manera, poder rebre una orientació adequada per buscar feina i fer la formació necessària que, actualment, m’ha possibilitat accedir a llocs de treball de cambrer. Per a mi, a més, és important el suport que em brinda el tutor i, per això, encara ara, mantinc una relació molt cordial amb la Fundació. En aquests moments tinc feina i el que més m’agrada és tractar amb el client i assessorar-lo.

Yriz Lindo

Vaig accedir a la Fundació Emprèn fa més de 2 anys i des de llavors m’ha donat la possibilitat de millorar la meva candidatura i orientar-me cap a noves ocupacions i oportunitats laborals durant tot aquest temps. Des de la fundació, he pogut millorar el meu CV, accedir a cursos de formació i treballar en allò que em va bé. A hores d’ara, i a través de la borsa de treball de l’entitat, treballo en el sector de la neteja i sempre estic interessada a seguir desenvolupant la meva activitat en aquest sector.

Roberto Antonio Araneda López

Vaig accedir a la Fundació Emprèn el mes d’octubre de 2016 a través de la treballadora social dels Serveis Socials La Maternitat – Sant Ramon. A partir d’aquell moment, he anat tenint un contacte permanent amb les persones de la fundació que sempre s’han mostrat interessades en la meva recerca d’ocupació i, per això, em sento valorat. La vinculació amb l’entitat, aporta més opcions de trobar feina, ja que facilita recursos per a la incorporació laboral. Gràcies a la fundació, actualment treballo com a dependent i em sento realitzat en el meu lloc de feina ja que és una faceta que m’agrada. L’horari actual em deixa temps per conciliar la meva vida familiar i laboral.

Francisco de Zela Manturano

Vaig conèixer la Fundació Emprèn a través dels Serveis Socials i, des de llavors, he tingut accés a la borsa de treball. El millor d’això és la facilitat que tens a l’hora d’accedir a qualsevol oferta d’ocupació i als cursos de formació. A més, el tracte amb els tècnics ha estat excel·lent tan en la vessant laboral com en la social. Actualment, el millor de la meva feina és l’aprenentatge de noves competències i desenvolupar-les i l’establiment de noves relacions.