RECURSOS DEL VOSTRE INTERÈS

Hem recopilat algunes adreçes web interessants per tal d’ajudar-vos en la recerca dinformació, tant si és per buscar feina com si el que teniu és un projecte d’emprenedoria. No dubteu en contactar amb nosaltres per a qualsevol dubte.

Programa Incorpora – Obra Social, La Caixa

És un servei destinat a afavorir la incorporació al món laboral de persones que estan potencialment en risc d’exclusió social i en el qual participen diverses empreses i entitats socials tant a nivell territorial com a nivell nacional. L’esmentada participació, comporta el desenvolupament d’una acció social i sobretot dóna constància de la Responsabilitat Social Corporativa que les empreses promouen mitjançant la seva contribució. Alhora, a través del programa, les empreses obtenen un servei facilitador per a la incorporació de personal.

El Programa Incorpora actualment comprèn el treball en xarxa de 85 entitats repartides per tota Catalunya on es brinda la possibilitat a les persones que hi participen, d’adquirir un recurs que ajudi a fomentar les possibilitats de trobar feina ia més, ofereixi orientació i suport durant tot el procés d’inserció.

Punt PAE – Alta de la teva empresa

L’ASSESSORIA GARCIA LOPEZ és un despatx professional i un punt PAE dedicat a l’assessorament jurídic i econòmic des de 1969, integrat per un equip de professionals titulats (Advocats, Graduats Socials Col.legiats, Economistes, Gestors Administratius, B.B.A., Auditors Laborals) dinàmic, multidisciplinari i altament especialitzat, organitzt per departaments, segons les àrees de Dret i Economía, que es troben interconnectats i coordinats entre sí, el qual ens permet donar solucions integrals amb un tractament personalitzat als nostres clients.

Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) s’encarreguen de facilitar la creació de noves empreses, la planificació inicial de la seva activitat i desenvolupament estratègic, a través de la prestació de serveis d’informació, tramitació de documentació, assessorament i suport empresarial.

Projecte Interprofessions

Homologació i convalidació de formació cursada a l’estranger:

Associació Atlántida

www.atlantida-migra.org

atlantidamigra@gmail.com

Tel.: 93 423 42 04

Servei d’Acompanyament al Reconeixement Universitari. SARU

www.saru.gencat.cat

saru@gencat.cat

Emprenedoria

Suport als emprenedors a Catalunya (www.inicia.gencat.cat)

Formació per emprenedors a Barcelona activa (www.barcelonanetactiva.com)

Acció10 competitivitat per l’empresa (www.accio.gencat.cat/cat/index.jsp)

Servei d’ocupació de Catalunya (www.oficinadetreball.cat)

Inserció Laboral a Incorpora (www.incorpora.org)

Punto de encuentro del emprendedor, Emprender es posible (www.emprenderesposible.org)

Coaching per a Emprenedores: (www.coachdelaempresaria.com)

Ayudas a emprendedores y Pymes (www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx)

Centro de información y creación de empresas (www.portal.circe.es/es-ES/Paginas/Home.aspx)

Small sized enterprises in EU (www.ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm)

Finançament a l’Institut Català de Finances (www.icf.gencat.cat/ca)

Financiación ICO (www.ico.es/web/ico/home)

Buscador de societats capital risc (www.webcapitalriesgo.com)

Cambra de comerç de Barcelona (www.cambrabcn.org)

Agència Tributària (www.agenciatributaria.es)

Seguretat Social (www.seg-social.es/Internet_1/index.htm)

Comunitat d’innovació (www.infonomia.com)

Suport social i normalizació lingüística

Fundació “Quiero trabajo”

Servei de suport per a la preparació de l’entrevista de treball (dones).

www.quierotrabajo.org

Fundació IBN Battuta

Suport social, cultural, educatiu i laboral a les persones procedents de la diversitat, amb la finalitat de què siguin plenament ciutadans europeus.

www.fundacionibnbattuta.org/ca

Serveis socials de Barcelona

Informació necessària per a conèixer que són, com estan organitzats i quins recursos ofereixen els serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona.

www.w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials

Consorci per a la normalització lingüística

Facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana.

www.bcn.cat/novaciutadania/arees/es/llengues/on_adrecarse/cnl.html

Programa Làbora

Un programa per al foment de l’ocupació de les persones amb dificultats d’accés al mercat de treball, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

labora@bcn.cat

Tel.: 93 256 56 23

© Copyright 2017 - Fundació Emprèn - Tots els drets reservats