Roberto Antonio Araneda López

Vaig accedir a la Fundació Emprèn el mes d’octubre de 2016 a través de la treballadora social dels Serveis Socials La Maternitat – Sant Ramon. A partir d’aquell moment, he anat tenint un contacte permanent amb les persones de la fundació que sempre s’han mostrat interessades en la meva recerca d’ocupació i, per això, em sento valorat. La vinculació amb l’entitat, aporta més opcions de trobar feina, ja que facilita recursos per a la incorporació laboral. Gràcies a la fundació, actualment treballo com a dependent i em sento realitzat en el meu lloc de feina ja que és una faceta que m’agrada. L’horari actual em deixa temps per conciliar la meva vida familiar i laboral.